Ekoakcia – Čistenie Torysy

V sobotu 19.9.2020 naše združenie Ekotorysa zorganizovalo spolu s vodákmi zo SVK Prešov, DHZ Petrovany, obcou Drienov, SVP Správa povodia Hornádu a Bodvy a za účastí ďalších dobrovoľníkov ekoakciu Čistenie Torysy

V prvej etape bol vyčistený úsek Torysy medzi Petrovanmi a Hummer Lemešany  Spolu bolo z rieky  vyzbieraných vyše 15m3 odpadu.

Na konci ekobrigády si  účastníci pri vyčistenej rieke ešte  pochutnali na spoločnom guláši
Veľka vďaka patrí  všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu.