Úvod

Ekotorysa

Združenie obcí Ekotorysa združuje 31 obcí z okresu Prešov  s hlavným cieľom zabezpečiť služby obyvateľstvu združených obcí v oblasti starostlivosti o životné prostredie

 

Združenie združuje nasledovné obce:

Abranovce, Brestov, Bretejovce, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulová Ves, Fintice,  Geraltov, Haniska, Janovík,  Kendice, Kokošovce, Lada, Lemešany, Ličartovce, Ľubotice, Malý Slivník, Mošurov, Petrovany, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Teriakovce, Terňa, Trnkov, Tulčík, Varhaňovce, Vyšná Šebastová, Záhradné, Záborské, Zlatá  Baňa

Predmetom činnosti združenia je:

 

  1. zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí v oblasti starostlivosti o životné prostredie, zameranom na zber, zhromažďovanie, odvoz, skladovanie spracovanie a zhodnocovanie odpadov
  2. koordinácia prípravy a realizácie rozvojových programov, územných plánov obcí a združenia a projektov infraštruktúry
  3. zabezpečovania a spracovanie programov, plánov a projektov regionálneho rozvoja obcí
  4. rozvoj vzájomnej spolupráce v jednotlivých oblastiach samosprávy a preneseného výkonu správy
  5. spoločné organizovanie ekologických a technických stavieb
  6. zabezpečenie a spracovanie projektov financovaných z fondov Európskej únie ako aj grantov a dotácii z iných zdrojov
  7. poskytovanie vzdelávania, konzultačno-poradenský servis pre svojich členov
  8. organizovanie prednášok, seminárov, študijných pobytov, športových a kultúrno-spoločenských podujatí