Základne údaje

 Zoznam obcí v združení:

Abranovce, Brestov, Bretejovce, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulová Ves, Fintice,  Geraltov, Haniska, Janovík, Kendice, Kokošovce, Lada, Lemešany, Ličartovce, Ľubotice, Malý Slivník, Mošurov, Petrovany, Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Teriakovce, Terňa, Trnkov, Tulčík, Varhaňovce, Vyšná Šebastová, Záhradné, Záborské, Zlatá  Baňa